Kan je pijn écht behandelen ?

19/10/2021 - 11:36

Ik krijg nog dikwijls te horen dat mensen niet precies weten wat ik doe. Als ik dan aangeef dat ik vooral mensen met pijn in de praktijkunit ontvang, dan komt er een 'hmm'. Die 'hmm' begrijpt ook dat Fundament een holistische gezondheidspraktijk is waar pijn niet alleen vanuit het fysiek, maar ook vanuit het emotioneel, mentaal en spiritueel aspect wordt gezien. Maar meestal wordt die 'hmm' gevolgd door de vraag 'Dat begrijp ik, maar wat DOE je dan ?' In onderstaande figuur wil ik dat graag meer duidelijk weergeven. Zo zal het ook op mijn website terecht komen. En meteen is dit ook de ideale kans om het nog eens over pijn te hebben.

Hoe stel je vast dát je pijn hebt ?

Ik val in herhaling... Volgens de definitie van de International Association for the Study of Pain (IASP) is pijn ‘een onplezierige, sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging’. Volgens de IASP is er sprake van chronische pijn als de pijn langer dan drie maanden duurt.

Mensen die bij mij in de praktijk komen hebben vaak al wat weg afgelegd in het reguliere systeem. Nogal dikwijls hoor ik bij de eerste kennismaking de nummer 1 mythe: 'Je zal met de pijn moeten leren leven'. Maar hoe komt het dat het gezondheidssysteem blijkbaar toch niet goed weet wat te doen met pijn ?
Is het omdat er geen instrument bestaat om pijn te meten ? Omdat pijn niet kan gelocaliseerd worden met een MRI of gemeten met een bloedonderzoek ? Fysieke 'schade' gevonden uit onderzoeken komt vaak niet overeen met de pijn die iemand heeft. Of onderzoeken van mensen met pijn vertonen geen afwijkingen... Er bestaat eigenlijk geen manier waarop iemand kan vaststellen dat je pijn hébt...
Pijn vindt zijn oorsprong in het lichaam, maar is uiteindelijk een subjectief gegeven. Is het daardoor dat de medische wetenschap pijn op geen enkele objectieve manier kan meten ? Is het doordat pijn in het regulier gegeven puur aan een fysiek gebeuren wordt toegeschreven dat de oplossing vaak beperkt blijft tot medicatie, pijnstillers, ontstekingsremmers of een combinatie van dat alles ? Behandel je dáár dan écht de pijn mee ?

Pijn neemt je de controle over je manier van leven uit handen

Voor die cliënten die verder op zoek gaan dan externe en fysieke oplossingen is het meestal wel al duidelijk geworden dat wondermiddelen, wondertechnieken en wondergenezers niet bestaan. De fysieke omschrijving van pijn zoals kloppend, zeurend, stekend, brandend, ... vertelt zeker iets. Toch mist het meteen een essentieel punt: chronische pijn doet niet alleen pijn. Het neemt je de controle over je manier van leven uit handen.

Fysiek

Voorbeeldje: pijn zorgt er voor dat je niet meer kan tennissen. Na het accepteren en positief ombuigen van je mind kan je misschien wel zien dat jouw leven ook kan doorgaan zonder tennis. Maar als tennis belangrijk voor je was vanwege de sociale contacten, de in- en ontspanning of het pure plezant-zijn dan gaat dat leven wel ánders door dan voorheen.

Nog een interessant punt om aan te halen is dat chronische pijn jouw persoonlijkheid kan veranderen. " Je was altijd de leute en lichtheid zelf, maar nu ben je veranderd in een snauwend mannetje." Daarbij helpt uiteraard niet dat als pijn te lang duurt, zelf mensen die eerst met je mee leefden zich afvragen of jouw pijn wel écht is of als je de pijn niet zelf in stand houdt vanuit een soort vraag naar aandacht ?

Emotioneel en mentaal

Dat genezen van pijn niet altijd op fysiek vlak dient te liggen illustreer ik graag met de woorden van één van mijn cliënten, TV. Ik kreeg tijdens een consult als extra bedanking een doos pralines. De dank je richtte ik terug aan TV zelf. Want alle lof behoort haar-zelf toe doordat ze zich openstelde om terug de connectie met haar lichaam te herstellen ondanks de (emotionele) pijn eraan gekoppeld. De pralines daar heb ik wél dankbaar van gesmuld ;-)

Ik had voetreflexologie al eens gedaan zeker 16 jaar geleden. Dus toen ik van een vriendin hoorde dat zij bij Maaike ging en voetreflexlogie deed was ik direct enthousiast om een afspraak te maken en te zien wat het voor mij zou betekenen. Na 3 zware jaren achter de rug door mijn scheiding voelt het alsof ik heel mijn zelfvertrouwen kwijt was door het bedrogen, belogen en vernederd worden. Zijn bedrog heeft mij enorm geschaad en verhindert mij me nog goed te voelen in mijn vel en nog open te stellen voor andere mannen. De ziekte van mijn pa met overlijden als gevolg, de zorg voor mijn ma als alleenstaande mama. Ik hoop ergens het mijzelf wegcijferen aan te pakken. Door voetreflexologie en gesprek met Maaike ben ik meer gaan inzien wat moet en niet moet. Ik ben rustiger geworden doordat ik huishoudelijke taken efkes kan laten liggen en tijd maken voor een wandeling of andere me time. Vroeger was er altijd de 'moeten'. Ik kijk altijd uit naar het voetreflexologie moment. Efkes alles loslaten en mijn gevoelens, problemen en pijnen een plaats geven en oplossing voor zoeken en vinden. Als je er voor openstaat is dit een plezier om te ondervinden hoe je denkwijze je gevoel verandert tegenover vroeger. Ondertussen heb ik een eerste date achter de rug. En zelfs lichamelijke klachten zoals mijn spataders die serieuze last gaven zijn dankzij de behandeling verbetert en opgelost zonder operatieve ingreep. Zeker het proberen waard om kennis mee te maken. (TV)

Met dank aan TV om haar woorden te mogen delen.

Spiritueel-energetisch

Het valt soms moeilijk te bevatten hoe pijn op de één of andere manier in je lichaam kan zitten door wat je vroeger hebt meegemaakt. Ik probeer het aan de hand van de woorden van Anna Kruyswijk-van der Heijden een stukje te verhelderen:

In de biofysica, dat toepassing vindt in de energetische geneeskunde, onderzoekt men de betekenis van uitwisselingsprocessen in het bindweefsel. Dit bevindt zich als grootste van alle weefsels overal in het lichaam; onder de huid, rond spieren, bloedvaten en zenuwbanen, rond organen en zelfs tussen de cellen. De biofysica heeft het concept geopperd dat dit weefsel, ook het interstitium genoemd, dat alle systemen in ons lichaam verbindt, naast talrijke andere functies ook een geheugenfunctie heeft.

Een geheugen dat dus niet beperkt is tot de hersenen, maar zich ook op celniveau op alle plaatsen en in alle orgaansystemen kan manifesteren. Het lichaam herinnert zich alles wat er ooit is gebeurd, wat het ooit als voertuig heeft meegemaakt. De reikwijdte van dit concept is enorm, zowel in tijd als in ruimte, want het impliceert totale tijdloze verbondenheid binnenin en tussen onszelf als mens en het universum waarin wij bestaan.

Bron: www.orthofyto.com/columns/zielepijn.html

Dit verklaart voor mij waarom het vrijmaken van emotionele herinneringen tot een vermindering of zelfs geheel verdwijnen van pijnklachten kan leiden.

Terug controle krijgen over de lichamelijke pijn zoals kloppen, zeuren, steken, branden,... is meestal een gevolg. De essentie ligt in mensen terug in contact helpen komen met die aspecten die ze voorgoed verloren achtten in een door pijn getekend leven: verandering in stemming, het gemis van dingen die leuk worden gevonden of activiteiten die niet meer kunnen, zich-zelf niet meer zijn, ... Aan die essentie wil ik graag bijdragen. Dat is wat ik DOE en ik gebruik daarvoor deze technieken of methodes in onderstaand schema. In mijn volgende nieuwsbrieven ga ik er telkens wat dieper op in. Ontvang je die nog niet ? Dan kan je daar hier verandering in brengen.

Beweer ik met bovenstaand schema dat je alleen met mijn holistische pijnaanpak gegarandeerd van je pijn zal af geraken ? Nee. Ik meen dat pijn ingewikkelder is dan vaak fysiek wordt bestempeld en dat een combinatie van aanpakken nodig is. Een combinatie van reguliere én holistische pijnaanpak gebaseerd op jouw individuele behoeftes en vanuit aanvoelen wat werkt voor jou. Mét de bedenking dat jouw pijn niet zal verdwijnen wanneer je de oplossingen uitsluitend extern blijft zoeken. Want verzachting van jouw emotionele, mentale en spirituele stukjes van pijn vraagt ook om oplossingen zoeken in je-zelf, jouw interne binnenkant dus.

Gefundeerde groeten
Maaike Devos

Mijn holistische pijnaanpak om je fundering te versterken op fysiek, emotioneel, mentaal én spiritueel vlak spreekt je aan ?
Consult inplannen kan via www.calendly.com/maaikedevos.

Wil je op de hoogte gebracht worden van reeksen, workshops, trajecten & weekends ? Zet je dan zeker op de mailinglijst van Fundament via deze link.