Staat een mythe jouw genezing in de weg ?

05/04/2022 - 10:53

" Hallo, ik heb al een hele tijd verschrikkelijke rugpijn. Er wordt mij gezegd dat ik waarschijnlijk het syndroom van Tietze heb, maar dat ik er zal mee moeten leren leven. Daarom contacteer ik je om een afspraak te maken. " De letterlijke woorden van een bericht mij toegestuurd door een 'nieuwe' cliënt. Herkenbaar voor jou ? Wel... Nee ! Je moet er niet mee leren leven ! Er zijn immers meer laagjes dan het fysieke waar je stappen vooruit door kan zetten. Omdat 'Je zal er mee moeten leren leven...' zo'n veel gehoorde zin is in de praktijk, schreef ik deze blog over enkele mythes van pijn geïnspireerd door Het pijnboek (James N.Dillard).

Zes mythes rond pijn

#1 Je zal er moeten leren mee leven

Dit is de meest gehoorde zin bij intakegesprekken in de praktijkunit. Deze zin straalt weinig hoop uit. Het omvat de boodschap dat je alleen maar bij de pakken kan blijven zitten en de pijn ondergaan. Van mijn cliënten stopt inderdaad meestal hun zoektocht in het reguliere systeem omdat ze doorheen hun methodes en technieken zijn.

Niettemin zijn er veel meer wegen, misschien zelfs meer dan jij en ik nu al kennen, die naar pijnbeheersing leiden, op zijn minst jouw pijn kunnen verminderen of het effect van pijn op je leven beperken.

#2 De pijn zit tussen je oren

Klopt ! Want wie pijn zegt, zegt voor mij hersenen en zenuwstelsel. Geen hersenen, geen pijn.
Maar al te veel wordt aangenomen dat pijn ALTIJD het gevolg is van schade aan weefsels in het lichaam. Vaak wordt geloofd dat de hoeveelheid pijn die je voelt rechtstreeks verband houdt met de omvang van de schade.

Maar wat doe je dan met mensen met chronische pijn ? Zij hebben geen verwonding of ziekte die de ernst van de pijn kan verklaren... En dan volgt de uitspraak 'het zit tussen je oren' dan maar ?

Lichamelijke pijn kan een uitdrukking zijn van emotioneel lijden. Dan vuren zenuwcellen pijnsignalen af, chemische stoffen helpen deze boodschappen verder via je zenuwbanen en fysieke klachten kunnen ontstaan.

#3 Het is maar pijn

Makkelijk gezegd als pijn je in zijn macht houdt en je verstand én je ziel in zijn greep houdt. Toch kan pijn in perspectief plaatsen voor iemand die in een neerwaartse spiraal is gekomen of pijn is gaan gelijkstellen met het allerergste van grote waarde zijn. Zeg het aardig als je iemand wil duidelijk maken dat hoeveel kwaliteit zijn/haar leven heeft door hem of haar zelf bepaald wordt.

#4 Als ik pijn heb moet er wel iets ergs met mijn lichaam aan de hand zijn

Ik verwijs naar #2. Het vermoeden dat pijn altijd gekoppeld is aan weefselschade brengt angst met zich mee. Angst dat je er zelf niets kan aan doen, want er is niets te zien. Angst is perfect in staat om jouw zenuwstelsel te veranderen zodat elke vorm van pijn als nóg intenser wordt ervaren of heel wat andere bijkomende klachten kan veroorzaken zoals hoofdpijn, slapeloosheid, spijsverteringsproblemen,...

#5 Ergens is er één bepaalde dokter, pil, moderne behandelmethode, alternatieve methode die een eind kan maken aan mijn pijn

(Chronische) pijn wordt vanuit de visie van Fundament als het gevolg van het foutlopen van verschillende zaken gezien: mechanisch, chemisch en neurologisch. Daar bovenop wordt dit alles beïnvloed door jouw geest. Zelden zal één pil, één aanpak, één dokter, één methode leiden tot de simpele oplossing die tot al deze lagen van de pijn kan doordringen.

Naast het geloof in de en... en... en... is het niet zomaar de som van massages, injecties en ademhalingsoefeningen... De synergie tussen alle technieken en methodes maken jouw behandeling net tot iets veel groters. Investeer dus om op zoek te gaan naar jouw geheel eigen manier om (chronische) pijn de baas te worden.

#6 Een leven met pijn is niet waard geleefd te worden

Interessant om de pijn en de verwoesting die de pijn in jouw leven aanbrengt op te splitsen. Je niet meer kunnen concentreren, je taken niet meer kunnen uitvoeren of de controle over je emoties kwijt zijn houdt verwoesting in. Je kan manieren zoeken om die verwoesting in te dijken of om anders met die verwoesting om te gaan zelfs als er nog lichamelijke pijn aanwezig is.

Met het holistisch traject dat ik aanbied hoop ik dat mijn cliënten stappen zetten naar terug meer je-zelf aanvoelen én naar een waardiger leven. Vaak volgen dan minder pijn en meer innerlijke rust.
​Altijd welkom om samen die eerste stap te zetten.

Gefundeerde groeten
Maaike Devos

De holistische pijnaanpak om je fundering te versterken op fysiek, emotioneel, mentaal én spiritueel vlak spreekt je aan ? Hier vind je alvast meer concrete info.

Wil je op de hoogte gebracht worden van reeksen, workshops, trajecten & weekends ? Zet je dan zeker op de mailinglijst van Fundament via deze link.